ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Internetový portál www.czechwedding.cz a nákupní komunita v něm integrovány (dále společně označovány jako "web") je provozován Davidem, Pokorným, se sídlem Branická 213/53, Praha 4, 147 00 , (dále jen "Czechwedding"). Nové zásady ochrany osobních údajů informují o zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami www.czechwedding.cz.

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Osoba odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů je David, Pokorný, se sídlem Branická 213/53, Praha 4, 147 00 (dále jen "Czechwedding").

2. JAKÉ ÚDAJE JSOU OSOBNÍMI ÚDAJI?

Osobní údaje jsou informace, které se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa nebo IP adresa počítače.

3. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

ÚDAJE ZADANÉ VÁMI

Uzavřením smlouvy a vyplněním registračních údajů nám udělujete svůj souhlas ke zpracování posyktnutých osobních údajů, zejména údajů, kteréjsou definovány v zákoně o ochraně os. údajů § 2.

AUTOMATICKY ZAZNAMENANÁ DATA

Aby bylo možné poskytnout vám potřebné informace na našich webových stránkách, můžeme také zpracovávat tyto údaje:
·internetovou adresu míst a odkazů, které jste navštívili na našich webových stránkách
·adresa webové stránky, z níž jste nás navštívili
·datum a čas vaší návštěvy
·Vlastnosti vašeho zařízení, zejména operační systém, prohlížeč a velikosti okna prohlížeče
·IP adresu vašeho zařízení
·identifikační čísla uložená ve vašem zařízení. S tímto identifikačním číslem můžeme rozpoznat vaše zařízení na webových stránkách. Z technického hlediska jsou tyto identifikační čísla uložena v takzvaných cookies nebo ETAGs.
·ID zařízení, které se skládá z jednotlivých charakteristik mobilního zařízení. Podle těchto identifikátorů můžeme také rozpoznat vaše zařízení na webových stránkách.

Příklady takových identifikátorů jsou:
·"Ad-ID" z Apple operačního systému iOS
·"reklama ID" z operačního systému Android

4. KDY BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE DATA?

UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Vaše osobní údaje zpracujeme tehdy, když si objednáte zboží prostřednictvím našich webových stránek. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, právní základ pro toto zpracování dat je zákon 6 odst. 1 b) GDPR (výkon smlouvy).

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Pokud si objednáte zboží v našem internetovém obchodě, zpracování Vašich osobních údajů slouží k uzavření a plnění smlouvy, jakož i dokončení objednávky, včetně platby a doručení.

KONTAKT PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Pokud nám své dotazy zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme údaje, které jsou potřebné ke zpracování a zodpovězení dotazu. Pro případ budoucích dotazů budeme tyto získané údaje uchovávat. Právním základem pro toto je 6 Art. 1 b) GDPR (smlouva plnění - zpracování dat uživatele je nezbytné pro plnění smlouvy a zodpovězení dotazů či požadavků) nebo článku 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů - na základě našeho zájmu o zpracování žádostí od uživatelů našich webových stránek).

6. DOBA ULOŽENÍ

Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení žádaných účelů nebo jak je stanoveno zákonem. Zadané údaje, které jste poskytli ve smyslu bodu 3.1 budou odstraněny po 6 letech a nejpozději po uplynutí jakéhokoli retenčního období v rámci obchodního a daňového práva. Automaticky zadaná data budou vymazány nebo anonymizovány po 14 měsících.

7. VAŠE PRÁVA

V rámci ochrany osobních údajů máte nárok uplatnit následující práva:
Právo na informace,
Právo na opravu nebo vymazání,
Právo na omezení zpracování,
Právo na přenos dat.
Máte také právo podat stížnost k orgánu dozoru v oblasti ochrany údajů ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany

8. OTÁZKY

Máte-li obecné dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů e-mailem na info@czechwedding.cz.